عوارض دارو تریامسینولون استوناید

تریامسینولون استوناید TRIAMCINOLONE ACETONIDE نام های تجاری تریامسینولون استوناید : kenlog-40 , triamonide 40, aristocort, kenacort , trilon , cortiran , triam hexal د نام لاتین: triamcinolone acetonide نام فارسی: تریامسینولون استوناید مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: گلوکوکورتیکوئید صناعی سریع‌الاثر – ضدالتهاب‌، ایمونوساپرسانت اشکال دارویی: آمپول تزریقی Inj: 40mg/ml – 1ml فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: فارماکوکینتیک…

Read More

عوارض دارو کورتیزون

کورتیزون CORTISONE کورتیزون شات (cortisone shot) یا تزریق موضعی کورتیزون آیا تا به حال چیزی در مورد کورتیزون شات شنیده اید؟ منظور از کورتیزون شات، تزریقات موضعی است که به تسکین درد و التهاب نواحی خاصی از بدن کمک می کند. کورتیزون معمولاً به مفاصلی مانند مچ پا، آرنج، ران، زانو، شانه، ستون فقرات یا مچ دست تزریق می…

Read More

عوارض دارو استامینوفن

استامینوفن ACETAMINOPHEN نام های تجاری استامینوفن : نام لاتین: acetaminophen نام فارسی: استامینوفن مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق پاراآمینوفنل – ضد درد، غیرمخدر، ضد تب اشکال دارویی: Gelatin cap: 325, 500mg Tab: 325, 500mg Oral Sol: 120mg/5ml Oral susp: 120mg/5ml Ped. Drops: 100mg/ml Ped. suppository: 125mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: متابولیت اصلی و فعال acetanilid…

Read More

عوارض دارو ایندومتاسین

ایندومتاسین INDOMETHACINE نام های تجاری ایندومتاسین : Indocin , Indochron , Indocid ,Indotec , Artracin , Indomax نام لاتین: indomethacine نام فارسی: ایندومتاسین مصرف در حاملگی: B (اکثر شرکتهای دارویی D) گروه درمانی – دارویی: مشتقات اسید ایندول اسـتیک – ضدالتـهاب غـیراسـتروئیدی – ضددرد غیرمخدر، ضدتب اشکال دارویی: S.R. Cap: 75mg S.R. Tab: 75mg, 80mg Cap: 25mg…

Read More

عوارض دارو مفنامیک اسید

مفنامیک اسید MEFENAMIC ACID نام های تجاری مفنامیک اسید : Mefenacin ,  Ponstan ,  Ponstel نام لاتین: mefenamic acid نام فارسی:  مفنامیک اسید مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتقات اسید آنترانیلیک – ضد التهاب غیر اسـتروئیدی‌، ضـد درد غیر مـخدر، ضد تب اشکال دارویی: قرص/ کپسول F.C Tab/Cap: 250mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: سبب مهار…

Read More

عوارض دارو آتنولول

آتنولول ATENOLOL نام های تجاری آتنولول : apo-atenol ,  normopress ,  tenormin ,  telormin , atenokim , atenix لیست کامل اطلاعات دارویی آتنولول در تاریخ: اکتبر 18, 2015 | منبع | الفبا: A. دسته دارویی: داروهای فشارخون.به این دارو امتیاز دهید نام لاتین: atenolol نام فارسی: آتنولول مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: مسدود کننده بتا آدرنرژیک‌، کاهنده فشار خون‌، ضد آنـژین صدری‌، ضد آریتمی ،…

Read More

عوارض دارو دیلتیازم

دیلتیازم DILTIAZEM نام های تجاری دیلتیازم : cardizem , tiazac , tiamate , triazem , amidil نام لاتین: diltiazem نام فارسی: دیلتیازم مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  مسدد کانالهای کلسیمی ، ضد آنژین، ضد آریتمی، کاهنده فشار خون اشکال دارویی: آمپول For Inj: 100mg قرص Scored F.C Tab: 60mg قرص S.R Coated Tab: 120mg کپسول S.R Cap: 120mg…

Read More

عوارض دارو لوزارتان

لوزارتان LOSARTAN نام های تجاری لوزارتان : Cozzar ,  Losaten ,  Lostar ,  Lowtensin ,  Lozar ,  Lozaten ,  Lozen ,  Pozzarex لیست کامل اطلاعات دارویی لوزارتان در تاریخ: اکتبر 27, 2015 | منبع | الفبا: L. دسته دارویی: داروهای فشارخون.به این دارو امتیاز دهید نام لاتین: losartan نام فارسی: لوزارتان مصرف در حاملگی: C (سه ماهه او) و D (سه ماهه دوم و سوم) گروه درمانی…

Read More

عوارض اسپیرونولاکتون

اسپیرونولاکتون SPIRONOLACTONE نام های تجاری اسپیرونولاکتون : aldactone , alatone , laractone نام لاتین: spironolactone نام فارسی: پاسپیرونولاکتون مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: دیورتیک نگهدارنده پتاسیم ، کاهنده فشـار خون‌، تشـخیص هیپر آلدوسترونیسم اولیه‌، ضد هیپوکالمی اشکال دارویی: F.C. Tab: 25mg Scored F.C. Tab: 100mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: آنتاگونیست رقابتی آلدوسترون‌، افزایش دفع آب و…

Read More

عوارض دارو وراپامیل

وراپامیل VERAPAMIL نام های تجاری وراپامیل : isoptin , calan , veramil , verahexal نام لاتین: verapamil نام فارسی: وراپامیل مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: فنیل الکلیل آمین‌، مسدد کانال‌های کلسیمی -‌کاهنده فشـار خون‌، ضدآنژین‌، ضدآریتمی‌، پروفیلاکسی میگرن‌،‌ کمک به درمان‌کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک‌ اشکال دارویی: قرص Coated tab: 40mg, 80mg قرص Inj: 5mg/2ml قرص [Verapamil SR] F.C Tab: 240mg…

Read More