عوارض دارو تریامسینولون استوناید

تریامسینولون استوناید

TRIAMCINOLONE ACETONIDE
نام های تجاری تریامسینولون استوناید :
kenlog-40 , triamonide 40, aristocort, kenacort , trilon , cortiran , triam hexal

تریامسینولون استوناید

 • نام لاتین: triamcinolone acetonide
 • نام فارسی: تریامسینولون استوناید
 • مصرف در حاملگی: C
 • گروه درمانی – دارویی: گلوکوکورتیکوئید صناعی سریع‌الاثر – ضدالتهاب‌، ایمونوساپرسانت

اشکال دارویی:

آمپول تزریقی Inj: 40mg/ml – 1ml


فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

فارماکوکینتیک -‌دینامیک و مکانیسم اثر مشابه بتامتازون. دارای نیمه عمر پلاسمایی حدود ٢ ساعت تـا بیش از ۵ سـاعت‌. نـیمه عمر بـیولوژیکی ۶٣سـاعت‌. دارای اتـصال بـه آلبـومین‌کـمتر نسـبت بـه هیدروکورتیزون.


مصرف برحسب اندیکاسیون:

توجه: پرهیز از مصرف وریدی

 • تزریق عضلانی
 • تزریق داخل مفصل وداخل سینوویوم و غلاف تاندون
 • تزریق داخل ضایعه‌

تداخلات مهم:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون مراجعه کنید.


موارد منع مصرف و احتیاط:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون مراجعه کنید.


عوارض جانبی:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون مراجعه کنید.


مصرف در بارداری و شیر دهی:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون مراجعه کنید.


مسمومیت و درمان:

برای اطلاعات بیشتر به داروی بتامتازون مراجعه کنید.


توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

 • کنترل وزن‌، فشار و سطح الکترولیت‌های خون بیمار.
 • مراقب عوارض جانبی‌، دوره‌های افسردگی یا سایکوز به ویژه در دوزهای بالا باشید.
 • همواره مصرف حداقل دوز ممکن‌.
 • تزریق IM به صورت عمیق‌؛ احتمال ایجاد آتروفی عضلانی در محل تزریق در تزریقات مکرر.
 • مصرف‌رژیم غذایی باسدیم کـم وپتاسیم بالا.
 • کاهش تدریجـی دوزدارو در صورت مصرف طولانی مدت.