عوارض سفالوتین

موارد مصرف سفالوتین این دارو در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو مصرف می شود. سفالوتین جزء سفالوسپورین های نسل اول است. مکانیسم اثر سفالوتین مانند سایر آنتی بیوتیک های این دسته مانع از تشکیل دیواره سلولی در باکتری می شود. دیواره سلولی در باکتری باعث…

Read More