موارد مصرف سفالوتین

این دارو در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو مصرف می شود. سفالوتین جزء سفالوسپورین های نسل اول است.

مکانیسم اثر سفالوتین

مانند سایر آنتی بیوتیک های این دسته مانع از تشکیل دیواره سلولی در باکتری می شود. دیواره سلولی در باکتری باعث حفاظت سلول در مقابل عوامل محیطی می گردد و در صورتی که این دیواره بصورت کامل تشکیل نشود سلول باکتری در محیط آبکی با جذب آب می ترکد. سفالوتین در مرحله آخر تشکیل پپتیدوگلیکان جایگزین عوامل تشکیل دهنده پپتیدوگلیکان می شود و باعث تشکیل دیوار سلولی ناقص می گردد
عوارض سفالوتین

فارماکوکینتیک سفالوتین

غلظت سرمی دارو 5/0 ساعت بعد از تزریق عضلانی به اوج خود می رسد . نیمه عمر دارو 1- 5/0 ساعت است که در صورت عیب کار ممکن است تا 18 ساعت نیز افزایش یابد.70- 60 در صد از طریق کلیه و از راه ترشح توبولی دفع می شود.

منع مصرف سفالوتین

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به سفالوسپورین ها، یا پنی سیلین ها و مشتقات آنها، پنی سیلامین یا بیماری پورفیری، نباید مصرف شود.

عوارض جانبی سفالوتین

واکنش های آلرژیک شامل کهیر و بثورات جلدی و علایم حساسیت مفرط شامل شوک آنافیلاکتیک، تهوع، استفراغ و اسهال و علایم مربوط به کولیت پسودوممبران با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخلات دارویی سفالوتین

در صورت مصرف همزمان سفالوسپورین ها با آمینوگلیکوزیدها یا وانکومایسین احتمال بروز مسمومیت کلیوی افزایش می یابد . مصرف همزمان دیورتیک های گروه لوپ با سفالوتین خطر بروز مسمومیت کلیوی ناشی از سفالوتین را افزایش می دهد. اثر ضد انعقادی وارفارین در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است افزایش یابد.

هشدار ها سفالوتین

1- در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- این دارو ممکن است موجب ایجاد پاسخ مثبت کاذب در آزمون کومبس و قند ادرار شود.
3- کاهش مقدار مصرف دارو در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه ضروری است .
4- این دارو ممکن است سبب بروز کولیت پسودوممبران شود.

توصیه های دارویی سفالوتین

1- مخلوط کردن سفالوتین با سایر داروها ( به ویژه آمینوگلیکوزیدها ) در یک محلول توصیه نمی شود.
2- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن دارو را باید مصرف کرد. ولی اگر تقریبا زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده باید خودداری شود و مقدار مصرف بعدی نیز دو برابر نگردد.
3- در صورت بروز اسهال شدید، قبل از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال، باید با پزشک مشورت شود.
4- سفالوتین از راه تزریق آهسته وریدی ( طی 5- 3 دقیقه ) مصرف می شود، تزریق عضلانی این دارو دردناک است .