موارد مصرف سفاکلر

سفاکلر یک داروی باکتروسیدال می باشد و دارای فعالیت ضد میکروبی مشابه با سفالکسین می باشد اما گزارش شده است که علیه باکتری های گرم منفی مثل اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیا، ناسیریا گنوره آ و پروتئوس میرابیلیس و مخصوصاً هموفیلوس آنفولانزا فعالیت بیشتری دارد. علیه بعضی گونه های هموفیلوس آنفولانزا تولید کننده بتالاکتاماز نیز فعال است. به نسبت سفالکسین یا سرفرادین مقاومت کمتری به پنی سیلیناز استافیلوکوکی دارد.
عوارض سفاکلر

مکانیسم اثر سفاکلر

مانند سایر آنتی بیوتیک های این دسته مانع از تشکیل دیواره سلولی در باکتری می شود. دیواره سلولی در باکتری باعث حفاظت سلول در مقابل عوامل محیطی می گردد و در صورتی که این دیواره بصورت کامل تشکیل نشود سلول باکتری در محیط آبکی با جذب آب می ترکد. سفاکلر در مرحله آخر تشکیل پپتیدوگلیکان جایگزین عوامل تشکیل دهنده پپتیدوگلیکان می شود و باعث تشکیل دیوار سلولی ناقص می گردد

فارماکوکینتیک سفاکلر

سفاکلر از مسیر گوارشی جذب خوبی دارد. به ترتیب دوزهای 250 و 500 میلی گرمی ویک گرمی خوراکی باعث ایجاد اوج غلظت های پلاسمایی 7، 13، 23 میکروگرم/ میلی لیتر بعد از 5/0 تا 1 ساعت می شوند. وجود غذا می تواند جذب دارو را به تأخیر بیاندازد اما کل میزان جذب شده تغییر نکرده باقی می ماند. نیمه عمر پلاسمایی آن 5/0 تا 1 ساعت می باشد و در اختلالات کلیوی کمی طولانی تر می شود. حدود 25درصد به پروتئین های پلاسما اتصال دارد. سفاکلر به طور وسیع در بدن توزیع می شود و از جفت عبور می کند و غلظت های پایینی در شیر مادر یافت شده است. به سرعت از طریق کلیه ها دفع می گردد و تا 85% دوز تجویزی طی 8 ساعت به صورت تغییر نکرده در ادرار ظاهر می شود که بخش عمده آن طی 2 ساعت اول رخ می دهد. غلظت های بالایی از این دارو در ادرار موجود می باشد و اوج غلظت های 600، 900، 1900 میکروگرم در میلی لیتر به ترتیب متعاقب دوزهای 25/0 و 5/0 و یک گرم حاصل شده است. پروبنسید دفع آن را به تأخیر می اندازد. مقداری از دارو توسط همودیالیز برداشت می شود.

منع مصرف سفاکلر

حساسیت شدید به پنی سیلین ها و سایر سفالوسپورین ها

عوارض جانبی سفاکلر

اسهال و دل پیچه از عوارض معمول این دارو است. عوارض حساسیتی به ندرت ممکن است پیش بیاید ولی بسیار حائز اهمیت است و در صورت بروز علائم حساسیت شد مانند نفس تنگی٬ تورم گلو و خارش شدید در سطح بدن باید بصورت جدی رسیدگی شود.

تداخلات دارویی سفاکلر

سفاکلر با آنتی اسیدها: جذب سفاکلر کاهش می یابد
سفاکلر با وارفارین: اثر وارفارین افزایش می یابد
سفاکلر با پروبنسید: دفع کلیوی سفاکلر کاهش وغلظت خونی آن افزایش پیدا می کند
تست مثبت کاذب گلوکز ادرار ایجاد می کند

هشدار ها سفاکلر

به علت وسیع الطیف بودن سفاکلر با تغییر فلور نرمال ممکن است باعث رشد سریع قارچ در نقاط مختلف بدن گردد