عوارض و موارد مصرف بایوتور (آتورواستاتین)

عوارض و موارد مصرف بایوتور (آتورواستاتین) بایوتور (BIOTOR) نام تجاری داروی آتورواستاتین است که به عنوان داروی کمکی همراه با رژیم غذایی در درمان زیادی چربی خون مصرف می‌شود. بایوتور سبب کاهش غلظت تام کلسترول، کلسترول LDL ، آپولیپوپروتئین B و تری گلیسرید در بیمارن مبتلا به افزایش خون می‌شود. موارد استفاده بایوتور بایوتور به…

Read More