عوارض دارو سیتالوپرام

سیتالوپرام CITALOPRAM نام های تجاری سیتالوپرام : Bioxal ,  Celexa ,  Citalex ,  Citaloramin ,  Citaloted ,  Exipram ,  Osalopram ,  Tidipram نام لاتین: citalopram نام فارسی: سیتالوپرام مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) – ضد افسردگی اشکال دارویی: F.C.Tab: 20mg, 40mg Oral Drops: 40mg/mL فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:…

Read More