عوارض دارو تریامسینولون استوناید

تریامسینولون استوناید TRIAMCINOLONE ACETONIDE نام های تجاری تریامسینولون استوناید : kenlog-40 , triamonide 40, aristocort, kenacort , trilon , cortiran , triam hexal د نام لاتین: triamcinolone acetonide نام فارسی: تریامسینولون استوناید مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: گلوکوکورتیکوئید صناعی سریع‌الاثر – ضدالتهاب‌، ایمونوساپرسانت اشکال دارویی: آمپول تزریقی Inj: 40mg/ml – 1ml فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: فارماکوکینتیک…

Read More