عوارض دارو ترانیل سیپرومین

ترانیل سیپرومین TRANYLCYPROMINE نام های تجاری ترانیل سیپرومین : parnate نام لاتین: tranylcypromine نام فارسی: ترانیل سیپرومین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مـهارکننده مونو آمین اکسـیداز (MAOI) ضـدافسـردگی‌، ضدپانیک‌، پروفیلاکسی سردرد عروقی و استرس اشکال دارویی: قرص Tab: 10mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: تشکیل پیوند کوالان غیرقابل برگشت با محل‌های فعال آنزیـم MAAO از طریق تبدیل…

Read More

عوارض دارو ترازودون

ترازودون TRAZODONE نام های تجاری ترازودون : desyrel ,  tradin ,  trazolex نام لاتین: trazodone نام فارسی: ترازودون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: ضدافسردگی – ضدنورالژی اشکال دارویی: Scored F.C Tab: 50mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: دارای اثر ضعیف مهارکنندگی بازجذب سروتونین و آنتاگونیست گیرنده .۵-HT دارای جذب خوب پس از تجویز خوراکی‌، حداکثر غلظت پلاسمایی…

Read More

عوارض دارو بوپروپیون

بوپروپیون BUPROPION نام های تجاری بوپروپیون : Wellbutrin, Zyban نام لاتین: bupropion نام فارسی: بوپروپیون مصرف در حاملگی: گروه درمانی-دارویی: آمینوکتون‌، ضد افسردگی اشکال دارویی: Tab: 75mg, 100mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: مکانیسم عمل ناشناخته‌. فاقد خاصیت مهاری .MAO مهارکننده ضعیف بازجذب نوراپی‌نفرین‌، دوپامین و سروتونین‌. متابولیسم کـبدی بـا چندین متابولیت فعال شناخته شده‌. احتمال تجمع پلاسمایی متابولیت‌ها…

Read More

عوارض دارو آمی تریپتیلین

آمی تریپتیلین AMITRIPTYLINE نام های تجاری آمی تریپتیلین : amitril ,  amitriptylene ,  amitriptyline-PD ,  elavil ,  emitrip ,  endep ,  enovil ,  levate ,  mevaril ,  novotripty نام لاتین: amitriptyline نام فارسی: آمیتریپتیلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: ضد افسردگی سه‌ حلقه‌ای (TCA)، ضد افسردگی‌، ضد میگرن‌، ضد درد اشکال دارویی: Tab: 10, 25, 50, 100mg فارماکوکینتیک…

Read More

عوارض دارو سیتالوپرام

سیتالوپرام CITALOPRAM نام های تجاری سیتالوپرام : Bioxal ,  Celexa ,  Citalex ,  Citaloramin ,  Citaloted ,  Exipram ,  Osalopram ,  Tidipram نام لاتین: citalopram نام فارسی: سیتالوپرام مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) – ضد افسردگی اشکال دارویی: F.C.Tab: 20mg, 40mg Oral Drops: 40mg/mL فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:…

Read More

عوارض دارو فلوکستین

فلوکستین FLUOXETINE نام های تجاری فلوکستین : fluoxetin-PD  ,  lorazac  ,  oxetine  ,  prozac نام لاتین: fluoxetine نام فارسی: فلوکستین – فلوئوکستین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) – ضد افسردگی – ضد وسواس – ضد پرخوری عصبی اشکال دارویی: Cap: 10, 20mg Syrup: 20mg/5ml فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: اثر ضدافسردگی‌: مهار بازجذب…

Read More

عوارض دارو نورتریپتیلین

نورتریپتیلین NORTRIPTYLINE نام های تجاری نورتریپتیلین : aventyl ,  nortrilen ,  nortyline ,  pamelor نام لاتین: nortriptyline نام فارسی: نورتریپتیلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: ضدافسردگی سه حلقه‌ای‌، ضدافسردگی‌، ضدپانیک‌، ضد نورالژی اشکال دارویی: Cap/F.C. Scored Tab: 10mg, 25mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: عمل به سه اثر فارماکولوژیکی و در درجات مختلف‌: مسدودکردن پمپ آمین‌، اثرات خواب…

Read More

عوارض دارو سرترالین

سرترالین SERTRALINE نام های تجاری سرترالین : Asentra ,  Inostral ,  Sertrabiol  ,  Sertrazine  ,  Teraline  ,  Zoloft  ,  Zolamin نام لاتین: sertraline نام فارسی: سرترالین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) – ضد افسردگی اشکال دارویی: Cap: 50, 100mg Tab: 25, 50, 100mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: از مشتقات نفتالنامین‌، از…

Read More

عوارض داروی نالتروکسان

نالتروکسان | موارد مصرف، عوارض و اثرات داروی نالتروکسان   نالتروکسان یکی از انواع داروهای ترک اعتیاد است که به صورت قرص و آمپول در بازار وجود دارد و با تاثیر بر روی گیرنده‌های مغز مانع از لذت و سرخوشی در افراد شده و به ترک اعتیاد الکل و مواد مخدر در فرد کمک می‌کند.…

Read More

عوارض آمپول پتیدین

آمپول پتیدین چیست؟ در گذشته پتیدین، یکی از محبوب‌ترین داروها برای درمان دردهای شدید بود. ابتدا در مقایسه با مورفین، کم خطرتر محسوب می‌شد اما به دلیل عوارض آن، به‌مرور زمان مصرف و تجویز آن کاهش پیدا کرد. این دارو در آمریکا با نام مپریدین شناخته می‌شود. روش تزریق پتیدین بسیار مشکل است و باید حتماً…

Read More