عوارض و موارد مصرف آنتی ترومبین آلفا

عوارض و موارد مصرف آنتی ترومبین آلفا آنتی ترومبین آلفا همان آنتی ترومبین III (به طور طبیعی در بدن ساخته می‌شود و ضد انعقاد خون می‌باشد) سنتزی است. در مواردی که فرد به طور طبیعی دچار کمبود آنتی ترومبین باشد و یا مشکل مقاومت به هپارین داشته باشد، پزشک این داروی سنتزی را برایش تجویز…

Read More