عوارض سیتالوپرام

عوارض سیتالوپرام توصیه های دارویی سیتالوپرام: -ممکن است در ۴ تا ۶ هفته ی نخست درمان با این دارو علائم بهبودی را در خود نبینید با این حال به مصرف دارو ادامه دهید. -در مدت درمان با این دارو تحت نظر پزشک باشید تا پیشرفت درمانی شما بررسی شود. -در ابتدای درمان با این دارو…

Read More