عوارض دارو نورتریپتیلین

نورتریپتیلین NORTRIPTYLINE نام های تجاری نورتریپتیلین : aventyl ,  nortrilen ,  nortyline ,  pamelor نام لاتین: nortriptyline نام فارسی: نورتریپتیلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: ضدافسردگی سه حلقه‌ای‌، ضدافسردگی‌، ضدپانیک‌، ضد نورالژی اشکال دارویی: Cap/F.C. Scored Tab: 10mg, 25mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: عمل به سه اثر فارماکولوژیکی و در درجات مختلف‌: مسدودکردن پمپ آمین‌، اثرات خواب…

Read More