عوارض دارو مفنامیک اسید

مفنامیک اسید MEFENAMIC ACID نام های تجاری مفنامیک اسید : Mefenacin ,  Ponstan ,  Ponstel نام لاتین: mefenamic acid نام فارسی:  مفنامیک اسید مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتقات اسید آنترانیلیک – ضد التهاب غیر اسـتروئیدی‌، ضـد درد غیر مـخدر، ضد تب اشکال دارویی: قرص/ کپسول F.C Tab/Cap: 250mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: سبب مهار…

Read More