عوارض دارو بوپروپیون

بوپروپیون BUPROPION نام های تجاری بوپروپیون : Wellbutrin, Zyban نام لاتین: bupropion نام فارسی: بوپروپیون مصرف در حاملگی: گروه درمانی-دارویی: آمینوکتون‌، ضد افسردگی اشکال دارویی: Tab: 75mg, 100mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: مکانیسم عمل ناشناخته‌. فاقد خاصیت مهاری .MAO مهارکننده ضعیف بازجذب نوراپی‌نفرین‌، دوپامین و سروتونین‌. متابولیسم کـبدی بـا چندین متابولیت فعال شناخته شده‌. احتمال تجمع پلاسمایی متابولیت‌ها…

Read More