عوارض دارو استامینوفن

استامینوفن ACETAMINOPHEN نام های تجاری استامینوفن : نام لاتین: acetaminophen نام فارسی: استامینوفن مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق پاراآمینوفنل – ضد درد، غیرمخدر، ضد تب اشکال دارویی: Gelatin cap: 325, 500mg Tab: 325, 500mg Oral Sol: 120mg/5ml Oral susp: 120mg/5ml Ped. Drops: 100mg/ml Ped. suppository: 125mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: متابولیت اصلی و فعال acetanilid…

Read More