عوارض دارو فلوکستین

فلوکستین FLUOXETINE نام های تجاری فلوکستین : fluoxetin-PD  ,  lorazac  ,  oxetine  ,  prozac نام لاتین: fluoxetine نام فارسی: فلوکستین – فلوئوکستین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) – ضد افسردگی – ضد وسواس – ضد پرخوری عصبی اشکال دارویی: Cap: 10, 20mg Syrup: 20mg/5ml فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: اثر ضدافسردگی‌: مهار بازجذب…

Read More