عوارض دارو استامینوفن

استامینوفن ACETAMINOPHEN نام های تجاری استامینوفن : نام لاتین: acetaminophen نام فارسی: استامینوفن مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق پاراآمینوفنل – ضد درد، غیرمخدر، ضد تب اشکال دارویی: Gelatin cap: 325, 500mg Tab: 325, 500mg Oral Sol: 120mg/5ml Oral susp: 120mg/5ml Ped. Drops: 100mg/ml Ped. suppository: 125mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: متابولیت اصلی و فعال acetanilid…

Read More

عوارض دارو ایندومتاسین

ایندومتاسین INDOMETHACINE نام های تجاری ایندومتاسین : Indocin , Indochron , Indocid ,Indotec , Artracin , Indomax نام لاتین: indomethacine نام فارسی: ایندومتاسین مصرف در حاملگی: B (اکثر شرکتهای دارویی D) گروه درمانی – دارویی: مشتقات اسید ایندول اسـتیک – ضدالتـهاب غـیراسـتروئیدی – ضددرد غیرمخدر، ضدتب اشکال دارویی: S.R. Cap: 75mg S.R. Tab: 75mg, 80mg Cap: 25mg…

Read More

عوارض دارو مفنامیک اسید

مفنامیک اسید MEFENAMIC ACID نام های تجاری مفنامیک اسید : Mefenacin ,  Ponstan ,  Ponstel نام لاتین: mefenamic acid نام فارسی:  مفنامیک اسید مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتقات اسید آنترانیلیک – ضد التهاب غیر اسـتروئیدی‌، ضـد درد غیر مـخدر، ضد تب اشکال دارویی: قرص/ کپسول F.C Tab/Cap: 250mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: سبب مهار…

Read More

عوارض دارو آتنولول

آتنولول ATENOLOL نام های تجاری آتنولول : apo-atenol ,  normopress ,  tenormin ,  telormin , atenokim , atenix لیست کامل اطلاعات دارویی آتنولول در تاریخ: اکتبر 18, 2015 | منبع | الفبا: A. دسته دارویی: داروهای فشارخون.به این دارو امتیاز دهید نام لاتین: atenolol نام فارسی: آتنولول مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: مسدود کننده بتا آدرنرژیک‌، کاهنده فشار خون‌، ضد آنـژین صدری‌، ضد آریتمی ،…

Read More

عوارض دارو دیلتیازم

دیلتیازم DILTIAZEM نام های تجاری دیلتیازم : cardizem , tiazac , tiamate , triazem , amidil نام لاتین: diltiazem نام فارسی: دیلتیازم مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی:  مسدد کانالهای کلسیمی ، ضد آنژین، ضد آریتمی، کاهنده فشار خون اشکال دارویی: آمپول For Inj: 100mg قرص Scored F.C Tab: 60mg قرص S.R Coated Tab: 120mg کپسول S.R Cap: 120mg…

Read More

عوارض دارو لوزارتان

لوزارتان LOSARTAN نام های تجاری لوزارتان : Cozzar ,  Losaten ,  Lostar ,  Lowtensin ,  Lozar ,  Lozaten ,  Lozen ,  Pozzarex لیست کامل اطلاعات دارویی لوزارتان در تاریخ: اکتبر 27, 2015 | منبع | الفبا: L. دسته دارویی: داروهای فشارخون.به این دارو امتیاز دهید نام لاتین: losartan نام فارسی: لوزارتان مصرف در حاملگی: C (سه ماهه او) و D (سه ماهه دوم و سوم) گروه درمانی…

Read More

عوارض اسپیرونولاکتون

اسپیرونولاکتون SPIRONOLACTONE نام های تجاری اسپیرونولاکتون : aldactone , alatone , laractone نام لاتین: spironolactone نام فارسی: پاسپیرونولاکتون مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: دیورتیک نگهدارنده پتاسیم ، کاهنده فشـار خون‌، تشـخیص هیپر آلدوسترونیسم اولیه‌، ضد هیپوکالمی اشکال دارویی: F.C. Tab: 25mg Scored F.C. Tab: 100mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: آنتاگونیست رقابتی آلدوسترون‌، افزایش دفع آب و…

Read More

عوارض دارو وراپامیل

وراپامیل VERAPAMIL نام های تجاری وراپامیل : isoptin , calan , veramil , verahexal نام لاتین: verapamil نام فارسی: وراپامیل مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: فنیل الکلیل آمین‌، مسدد کانال‌های کلسیمی -‌کاهنده فشـار خون‌، ضدآنژین‌، ضدآریتمی‌، پروفیلاکسی میگرن‌،‌ کمک به درمان‌کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک‌ اشکال دارویی: قرص Coated tab: 40mg, 80mg قرص Inj: 5mg/2ml قرص [Verapamil SR] F.C Tab: 240mg…

Read More

عوارض دارو ترانیل سیپرومین

ترانیل سیپرومین TRANYLCYPROMINE نام های تجاری ترانیل سیپرومین : parnate نام لاتین: tranylcypromine نام فارسی: ترانیل سیپرومین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مـهارکننده مونو آمین اکسـیداز (MAOI) ضـدافسـردگی‌، ضدپانیک‌، پروفیلاکسی سردرد عروقی و استرس اشکال دارویی: قرص Tab: 10mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: تشکیل پیوند کوالان غیرقابل برگشت با محل‌های فعال آنزیـم MAAO از طریق تبدیل…

Read More

عوارض دارو ترازودون

ترازودون TRAZODONE نام های تجاری ترازودون : desyrel ,  tradin ,  trazolex نام لاتین: trazodone نام فارسی: ترازودون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: ضدافسردگی – ضدنورالژی اشکال دارویی: Scored F.C Tab: 50mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: دارای اثر ضعیف مهارکنندگی بازجذب سروتونین و آنتاگونیست گیرنده .۵-HT دارای جذب خوب پس از تجویز خوراکی‌، حداکثر غلظت پلاسمایی…

Read More