عوارض دارو لوزارتان

لوزارتان LOSARTAN نام های تجاری لوزارتان : Cozzar ,  Losaten ,  Lostar ,  Lowtensin ,  Lozar ,  Lozaten ,  Lozen ,  Pozzarex لیست کامل اطلاعات دارویی لوزارتان در تاریخ: اکتبر 27, 2015 | منبع | الفبا: L. دسته دارویی: داروهای فشارخون.به این دارو امتیاز دهید نام لاتین: losartan نام فارسی: لوزارتان مصرف در حاملگی: C (سه ماهه او) و D (سه ماهه دوم و سوم) گروه درمانی…

Read More

عوارض اسپیرونولاکتون

اسپیرونولاکتون SPIRONOLACTONE نام های تجاری اسپیرونولاکتون : aldactone , alatone , laractone نام لاتین: spironolactone نام فارسی: پاسپیرونولاکتون مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: دیورتیک نگهدارنده پتاسیم ، کاهنده فشـار خون‌، تشـخیص هیپر آلدوسترونیسم اولیه‌، ضد هیپوکالمی اشکال دارویی: F.C. Tab: 25mg Scored F.C. Tab: 100mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: آنتاگونیست رقابتی آلدوسترون‌، افزایش دفع آب و…

Read More

عوارض دارو وراپامیل

وراپامیل VERAPAMIL نام های تجاری وراپامیل : isoptin , calan , veramil , verahexal نام لاتین: verapamil نام فارسی: وراپامیل مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: فنیل الکلیل آمین‌، مسدد کانال‌های کلسیمی -‌کاهنده فشـار خون‌، ضدآنژین‌، ضدآریتمی‌، پروفیلاکسی میگرن‌،‌ کمک به درمان‌کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک‌ اشکال دارویی: قرص Coated tab: 40mg, 80mg قرص Inj: 5mg/2ml قرص [Verapamil SR] F.C Tab: 240mg…

Read More

عوارض دارو ترانیل سیپرومین

ترانیل سیپرومین TRANYLCYPROMINE نام های تجاری ترانیل سیپرومین : parnate نام لاتین: tranylcypromine نام فارسی: ترانیل سیپرومین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مـهارکننده مونو آمین اکسـیداز (MAOI) ضـدافسـردگی‌، ضدپانیک‌، پروفیلاکسی سردرد عروقی و استرس اشکال دارویی: قرص Tab: 10mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: تشکیل پیوند کوالان غیرقابل برگشت با محل‌های فعال آنزیـم MAAO از طریق تبدیل…

Read More

عوارض دارو ترازودون

ترازودون TRAZODONE نام های تجاری ترازودون : desyrel ,  tradin ,  trazolex نام لاتین: trazodone نام فارسی: ترازودون مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: ضدافسردگی – ضدنورالژی اشکال دارویی: Scored F.C Tab: 50mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: دارای اثر ضعیف مهارکنندگی بازجذب سروتونین و آنتاگونیست گیرنده .۵-HT دارای جذب خوب پس از تجویز خوراکی‌، حداکثر غلظت پلاسمایی…

Read More

عوارض دارو بوپروپیون

بوپروپیون BUPROPION نام های تجاری بوپروپیون : Wellbutrin, Zyban نام لاتین: bupropion نام فارسی: بوپروپیون مصرف در حاملگی: گروه درمانی-دارویی: آمینوکتون‌، ضد افسردگی اشکال دارویی: Tab: 75mg, 100mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: مکانیسم عمل ناشناخته‌. فاقد خاصیت مهاری .MAO مهارکننده ضعیف بازجذب نوراپی‌نفرین‌، دوپامین و سروتونین‌. متابولیسم کـبدی بـا چندین متابولیت فعال شناخته شده‌. احتمال تجمع پلاسمایی متابولیت‌ها…

Read More

عوارض دارو آمی تریپتیلین

آمی تریپتیلین AMITRIPTYLINE نام های تجاری آمی تریپتیلین : amitril ,  amitriptylene ,  amitriptyline-PD ,  elavil ,  emitrip ,  endep ,  enovil ,  levate ,  mevaril ,  novotripty نام لاتین: amitriptyline نام فارسی: آمیتریپتیلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: ضد افسردگی سه‌ حلقه‌ای (TCA)، ضد افسردگی‌، ضد میگرن‌، ضد درد اشکال دارویی: Tab: 10, 25, 50, 100mg فارماکوکینتیک…

Read More

عوارض دارو سیتالوپرام

سیتالوپرام CITALOPRAM نام های تجاری سیتالوپرام : Bioxal ,  Celexa ,  Citalex ,  Citaloramin ,  Citaloted ,  Exipram ,  Osalopram ,  Tidipram نام لاتین: citalopram نام فارسی: سیتالوپرام مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) – ضد افسردگی اشکال دارویی: F.C.Tab: 20mg, 40mg Oral Drops: 40mg/mL فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:…

Read More

عوارض دارو فلوکستین

فلوکستین FLUOXETINE نام های تجاری فلوکستین : fluoxetin-PD  ,  lorazac  ,  oxetine  ,  prozac نام لاتین: fluoxetine نام فارسی: فلوکستین – فلوئوکستین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) – ضد افسردگی – ضد وسواس – ضد پرخوری عصبی اشکال دارویی: Cap: 10, 20mg Syrup: 20mg/5ml فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: اثر ضدافسردگی‌: مهار بازجذب…

Read More

عوارض دارو نورتریپتیلین

نورتریپتیلین NORTRIPTYLINE نام های تجاری نورتریپتیلین : aventyl ,  nortrilen ,  nortyline ,  pamelor نام لاتین: nortriptyline نام فارسی: نورتریپتیلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: ضدافسردگی سه حلقه‌ای‌، ضدافسردگی‌، ضدپانیک‌، ضد نورالژی اشکال دارویی: Cap/F.C. Scored Tab: 10mg, 25mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: عمل به سه اثر فارماکولوژیکی و در درجات مختلف‌: مسدودکردن پمپ آمین‌، اثرات خواب…

Read More